KNWU zet historische stap naar slagvaardige en eigentijdse organisatie

Afgelopen dinsdagavond heeft de KNWU een historische stap gezet naar een slagvaardige en eigentijdse organisatie. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de structuurtransitie van de wielerbond. Met de bestuurlijke verandering is afscheid genomen van het oude bestuursstelsel, bestaande uit districten en afdelingen, een hoofdbestuur en het congres. In het nieuwe bestuursmodel bestaat de KNWU uit vier regio’s en beschikt het over een raad van toezicht, een ledenraad en een directeur-bestuurder. Tijdens het 148e, en dus laatste, congres werd de transitie bekrachtigd.

In de nieuwe structuur schuift Maurice Leeser door van directeur naar directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt geadviseerd en gecontroleerd door de raad van toezicht. Daarnaast stelt de ledenraad als hoogste bestuurlijke orgaan in grote lijnen de visie van de KNWU vast. Door deze bestuurlijke structuur wordt de KNWU slagvaardiger en efficiënter in het formuleren en uitvoeren van het beleid.

Vier jaar geleden begon de structuurtransitie met een vraag vanuit de districten en afdelingen om een meer slagvaardige en eigentijdse organisatie neer te zetten. Daarop ging een werkgroep structuur aan de slag en onderzocht het de gewenste organisatiestructuur, proces van besluitvorming en informatielijnen binnen de KNWU. Na jaren van voorbereidende werkzaamheden werd tijdens het congres van juni 2022 besloten de organisatie volgens de nieuwe structuur in te richten. Deze week, één jaar later dus, is de transitie ook formeel bekrachtigd in de statuten en reglementen van de KNWU.

Door de bestuurslagen bij districten en afdelingen op te heffen, ontstaat er meer centrale aansturing vanaf het uniebureau op Papendal. In de vier regio’s wordt er gewerkt met wedstrijd-, official- en sporttechnisch coördinatoren en verenigingsondersteuners voor clubsupport. Op termijn wenst de KNWU de regio’s te versterken met regiocoaches.

We zijn trots op ieders inzet en dankbaar voor de wijze waarop er gezamenlijk aan de bestuurlijke transitie is gewerkt. De structuurtransitie betekent een dankbaar afscheid van de oude indeling en een feestelijke introductie van het nieuwe besturingsmodel.

Download PDF
Download PDF
Over KNWU

De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar per e-mail via pers@knwu.nl.

KNWU
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een wielerdroom. De KNWU is er niet alleen voor de top- en wedstrijdsport. Wij zijn er voor alle fietsers die beter willen (leren) fietsen. Onder auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor prestatieve fietsers georganiseerd.